Show Room

W związku z zamieszczonym w dniu dzisiejszym tj. 9.04.2019 ogłoszeniem na „Dostawę i adaptację kontenerów morskich na potrzeby mobilnego show-roomu” na Portalu Ogłoszeń ARIMR (https://portalogloszen.arimr.gov.pl) – nr ogłoszenia 58/09/04/2019, informujemy o możliwości zapoznania się z dokumentacją również na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do składania ofert.
Projekt realizowany jest w ramach realizacji Projektu z działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zał. 1 zestawienie konstrukcji pokazowych (ekspozycji)

Zał. 2 Piętro

Zał. 2 Przyziemie

Zał. 2 Przekrój

Zał. 2 Zestawienie elewacji

Zał. nr 3 – Formularz ofertowy

Zał. 4 Oświadczenie o spełnieniu w-ków

Zał. 5 Oświadczenie o braku powiązań

Zał. 6 Projekt umowy

Zał. 7 Wizualizacje